Blog

मराठी व्याकरणातील संकल्पना समजून घ्या!

दि. ६ ऑगस्ट २०१८,
MPSC मित्र आणि पुणे मराठी ग्रंथालय आयोजित व्याख्यान

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असताना आपण एक जबाबदार नागरिक असून कर्तव्य दक्ष अधिकारी बनण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहोत. आपली ही तयारी केवळ पाठांतर करून, घोकंपट्टीच्या आधारे नसावी, त्या त्या विषयाच्या संकल्पना नेमक्या समजून घेवून त्या प्रत्यक्ष कशा वापराव्यात याबद्दल आपला सर्वंकष अभ्यास व्हायला हवा. तरच आपण खऱ्या अर्थाने अधिकारी बनण्यास पात्र ठरू शकतो असा दृढ विश्वास मो. रा. वाळंबे लिखित सुगम मराठी व्याकरण व लेखन या पुस्तकाच्या संपादक वैशाली कार्लेकर यांनी व्यक्त केला.

नितीन प्रकाशनाच्या वतीने MPSC मित्र आणि पुणे मराठी ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी व्याकरण या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. सध्याची शिक्षण पध्द्त लक्षात घेता आपण सगळेच परीक्षा भिमुख झालो आहोत आपल्याला ज्ञान नको आहे आणि फक्त मार्कांचा पाऊस पडला पाहिजे, हा विरोधाभास असून आपण सगळेच ज्ञानाभिमुख व्हायला हवे वरवरचा अभ्यास आणि पाठांतर केल्याने तो विषय तर समजत नाहीच पण पुढे पाठांतर न आठवल्यास परीक्षेत आपली फजिती होते. आयोगाच्या प्रश्न विचारण्याच्या पद्धतीनुसार प्रत्येक विषयाचे आपल्याला चांगले आकलन झाले आहे कि नाही याचा कस लागतो. असेही त्या म्हणाल्या. प्रयोग आणि त्याचे प्रकार, शुद्ध शब्द आणि शुद्धलेखन अशा महत्वपूर्ण घटकांचे सविस्तर विश्लेषण करून त्यांनी विद्यार्थ्यांचे शंका निरसन केले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

15 − 4 =