18 %

अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण ( Attyavashyak Ingraji Vyakaran )

अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण – नववी व दहावी तसेच स्पर्धापरीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी व्याकरण मराठीमध्ये समजावून सांगणारे हे पुस्तक आहे. सहज सोप्या उदाहरणांसह प्रत्येक घटकाची यथोचित माहिती व स्वध्यायासाठी प्रश्नोत्तरांचा यामध्ये समावेश केला आहे. दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार कृतियुक्त मूल्यमापन पद्धतीवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.

110.00 90.00

391 in stock

Categories: ,

Book Details

Weight 128 g

About The Author

M. V. Oak

अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण – नववी व दहावी तसेच स्पर्धापरीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी व्याकरण मराठीमध्ये समजावून सांगणारे हे पुस्तक आहे. सहज सोप्या उदाहरणांसह प्रत्येक घटकाची यथोचित माहिती व स्वध्यायासाठी प्रश्नोत्तरांचा यामध्ये समावेश केला आहे. दहावीच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार कृतियुक्त मूल्यमापन पद्धतीवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “अत्यावश्यक इंग्रजी व्याकरण ( Attyavashyak Ingraji Vyakaran )”