Marathi Shuddhalekhan Pradeep ( मराठी शुद्धलेखन प्रदीप )

150.00

Out of stock

SKU: 19 Categories: ,

About The Author

Mo. Ra. Walambe

  • मराठी लेखनविषयक नियमांचे अध्ययन व अध्यापन, नियमानुसार प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन , नियमविचार , लेखनपद्धतींचा इतिहास , काही स्वाध्याय आणि रोजचा वापरातील नियमानुसार शब्दांची तयार संदर्भ-सूची.
  • ज्येष्ठ व्याकरणकार मो . रा . वाळंबे यांनी केलेले मराठी लेखनविषयक नियमांचे सोदाहरण स्पष्टीकरण , शंकांचे निरसन, स्वाध्याय , मराठी लेखनपद्धतीचा इतिहास या वैशिष्ट्यपूर्ण घटकांसह दैनंदिन वापरातील शुद्ध शब्दांची तयार सूची .
  • शालेय , महाविद्यालयीन तसेच स्पर्धापरीक्षांचे विद्यार्थी व अभ्यासकांसाठी अत्यंत उपयुक्त !

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marathi Shuddhalekhan Pradeep ( मराठी शुद्धलेखन प्रदीप )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 2 =