20 %

स्पर्धा परीक्षा इंग्रजी व्याकरण

स्पर्धा परीक्षांचा सखोल अभ्यास म्हटले की, इंग्रजी विषयाचा अभ्यास अनिवार्य ठरतो. योग्य मार्गदर्शनाबरोबर योग्य त्या पूरक पुस्तकांचे वाचन यासाठी उपयुक्त ठरु शकते. म्हणूनच व्याकरणाची संकल्पना स्पष्ट करणारे, जास्त माहिती देणारे आणि भरपूर सराव देणारे परिपूर्ण असे पुस्तक म्हणजे स्पर्धा परीक्षा इंग्रजी व्याकरण. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उङ्ख माध्यमिक मंडळाच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचे लेखक, संपादक व मार्गदर्शक व नामवंत शिक्षक, प्राध्यापक डॉ. उमेश प्रधान यांनी हे पुस्तक लिहीले आहे. स्पर्धा परीक्षेसाठी असलेल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या अभ्यासात समाविष्ट सर्व घटकांचा समावेश, स्पष्टीकरणाबरोबरच सरावासाठी भरपूर प्रश्न, इंग्रजीच्या अभ्यासाच्या खास टिप्स अशी वैशिष्ट्ये असलेले हे पुस्तक स्पर्धा परीक्षेच्या सर्व विद्यार्थ्यांकडे हवेच.

250.00 200.00

949 in stock

Book Details

Weight 1 g

About The Author

Dr. Umesh Pradhan

स्पर्धा परीक्षांचा सखोल अभ्यास म्हटले की, इंग्रजी विषयाचा अभ्यास अनिवार्य ठरतो. योग्य मार्गदर्शनाबरोबर योग्य त्या पूरक पुस्तकांचे वाचन यासाठी उपयुक्त ठरु शकते. म्हणूनच व्याकरणाची संकल्पना स्पष्ट करणारे, जास्त माहिती देणारे आणि भरपूर सराव देणारे परिपूर्ण असे पुस्तक म्हणजे स्पर्धा परीक्षा इंग्रजी व्याकरण. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उङ्ख माध्यमिक मंडळाच्या इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचे लेखक, संपादक व मार्गदर्शक व नामवंत शिक्षक, प्राध्यापक डॉ. उमेश प्रधान यांनी हे पुस्तक लिहीले आहे. स्पर्धा परीक्षेसाठी असलेल्या इंग्रजी व्याकरणाच्या अभ्यासात समाविष्ट सर्व घटकांचा समावेश, स्पष्टीकरणाबरोबरच सरावासाठी भरपूर प्रश्न, इंग्रजीच्या अभ्यासाच्या खास टिप्स अशी वैशिष्ट्ये असलेले हे पुस्तक स्पर्धा परीक्षेच्या सर्व विद्यार्थ्यांकडे हवेच.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्पर्धा परीक्षा इंग्रजी व्याकरण”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =