४ पुस्तकांचा एकत्र संच (मराठी + बुद्धिमापन कसोटी + गणित)

१) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन (Main book) २) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन – शब्दरत्न समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार व म्हणी यांचा एकत्रिक संग्रह ३) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच आयोगाच्या प्रश्नांसह सरावासाठी नवीन ९०० पेक्षा जास्त प्रश्न + 4) Spardha Pariksha Buddhimapan Kasoti + Ganit

360.00

Out of stock

Book Details

Weight 1 g

About The Author

Mo. Ra. Walambe

V. N. Dandekar

१) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन (Main book) २) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन – शब्दरत्न समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार व म्हणी यांचा एकत्रिक संग्रह ३) सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच आयोगाच्या प्रश्नांसह सरावासाठी नवीन ९०० पेक्षा जास्त प्रश्न + 4) स्पर्धा परीक्षा बुद्धिमापन कसोटी + गणित

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “४ पुस्तकांचा एकत्र संच (मराठी + बुद्धिमापन कसोटी + गणित)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + twenty =