10 %

English-Marathi Thesaurus (इंग्रजी-मराठी पर्याय शब्दकोश )

प्रत्येक शब्दाच्या अर्थानुसार विविध छटा आढळतात. त्यानुसार समर्पक शब्द शोधण्यासाठी हा शब्दकोश अत्यंत उपयुक्त आहे. इंग्रजी शब्दांसाठी मराठी भाषेतील पर्यायी शब्द, वाक्प्रचार व म्हणींचा यामध्ये समावेश केला आहे.

200.00 180.00

986 in stock

SKU: 32 Category:

Book Details

Weight 444 g

About The Author

V. S. Thakar

प्रत्येक शब्दाच्या अर्थानुसार विविध छटा आढळतात. त्यानुसार समर्पक शब्द शोधण्यासाठी हा शब्दकोश अत्यंत उपयुक्त आहे. इंग्रजी शब्दांसाठी मराठी भाषेतील पर्यायी शब्द, वाक्प्रचार व म्हणींचा यामध्ये समावेश केला आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “English-Marathi Thesaurus (इंग्रजी-मराठी पर्याय शब्दकोश )”