50 %

Marathi Shabdavaibhav (मराठी शब्दवैभव)

मूळ मराठी शब्दाला कधी उपसर्ग लागल्याने; कधी त्या शब्दाचे विशेषण, क्रियाविशेषण, क्रियापद या शब्दजातींत रूपांतर झाल्याने; तर कधी इतर शब्द जोडून होणारी संधी किंवा सामासिक शब्द यांचे अर्थासहित ज्ञानार्जन या मराठीतील पहिल्या शब्दार्थ कोशाने केले आहे. थोडक्यात, मूळ शब्दाचा व त्याच्या नात्यागोत्यातील इतर शब्दांचा सार्थ सहसंबंध उलगडून दाखवणारा हा शब्दकोश आहे. सुमारे 1400 शीर्षशब्द यामध्ये समाविष्ट केले आहेत.

 

1,000.00 500.00

989 in stock

SKU: 28 Category:

Book Details

Weight 1020 g

About The Author

Shrikant D. Joshi

मूळ मराठी शब्दाला कधी उपसर्ग लागल्याने; कधी त्या शब्दाचे विशेषण, क्रियाविशेषण, क्रियापद या शब्दजातींत रूपांतर झाल्याने; तर कधी इतर शब्द जोडून होणारी संधी किंवा सामासिक शब्द यांचे अर्थासहित ज्ञानार्जन या मराठीतील पहिल्या शब्दार्थ कोशाने केले आहे. थोडक्यात, मूळ शब्दाचा व त्याच्या नात्यागोत्यातील इतर शब्दांचा सार्थ सहसंबंध उलगडून दाखवणारा हा शब्दकोश आहे. सुमारे 1400 शीर्षशब्द यामध्ये समाविष्ट केले आहेत.

 

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marathi Shabdavaibhav (मराठी शब्दवैभव)”