14 %

Kannad Shika (कन्नड शिका )

कन्नड भाषेचा परिचय व्हावा, या भाषेची गोडी लागावी व व्यवहारामध्ये प्राथमिक स्तरावर त्याचा उपयोग करता यावा या हेतूने या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. कन्नड बाराखडी, चौदाखडी, जोडाक्षरे ते कन्नड व्याकरण, वाक्प्रचार, म्हणी, नित्योपयोगी शब्दसंग्रह व कन्नड साहित्याची तोंडओळख या पुस्तकामध्ये करून दिली आहे. मराठीतून कन्नड शिकण्याबरोबरच कर्नाटक राज्याचा सांस्कृतिक परिचयही या पुस्तकामध्ये करून दिला आहे.

 

 

185.00 160.00

Out of stock

SKU: 41 Category:

Book Details

Weight 155 g

About The Author

Saraswati Risabud

कन्नड भाषेचा परिचय व्हावा, या भाषेची गोडी लागावी व व्यवहारामध्ये प्राथमिक स्तरावर त्याचा उपयोग करता यावा या हेतूने या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. कन्नड बाराखडी, चौदाखडी, जोडाक्षरे ते कन्नड व्याकरण, वाक्प्रचार, म्हणी, नित्योपयोगी शब्दसंग्रह व कन्नड साहित्याची तोंडओळख या पुस्तकामध्ये करून दिली आहे. मराठीतून कन्नड शिकण्याबरोबरच कर्नाटक राज्याचा सांस्कृतिक परिचयही या पुस्तकामध्ये करून दिला आहे.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kannad Shika (कन्नड शिका )”