9 %

Telugu Shika ( तेलुगू शिका )

बोलणाऱ्यांच्या संख्येवरून तेलुगू ही भारतातील द्वितीय क्रमांकाची भाषा आहे. या भाषेची ओळख व्हावी व प्राथमिक स्तरावर त्याचा उपयोग करता यावा या हेतूने ह्या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. यामध्ये तेलुगू मुळाक्षरे, चौदाखडी, व्याकरण, वाक्प्रचार, म्हणी, पत्राचा नमुना याशिवाय दैनंदिन संभाषणाचे भरपूर नमुने दिले आहेत. मुख्य म्हणजे मराठीतून तेलुगू भाषेचा परिचय हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे, तसेच आंध्रप्रदेश राज्याचा सांस्कृतिक परिचयही दिला आहे.

160.00 145.00

969 in stock

SKU: 42 Category:

Book Details

Weight 159 g

About The Author

Shyamla Rao

बोलणाऱ्यांच्या संख्येवरून तेलुगू ही भारतातील द्वितीय क्रमांकाची भाषा आहे. या भाषेची ओळख व्हावी व प्राथमिक स्तरावर त्याचा उपयोग करता यावा या हेतूने ह्या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. यामध्ये तेलुगू मुळाक्षरे, चौदाखडी, व्याकरण, वाक्प्रचार, म्हणी, पत्राचा नमुना याशिवाय दैनंदिन संभाषणाचे भरपूर नमुने दिले आहेत. मुख्य म्हणजे मराठीतून तेलुगू भाषेचा परिचय हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे, तसेच आंध्रप्रदेश राज्याचा सांस्कृतिक परिचयही दिला आहे.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Telugu Shika ( तेलुगू शिका )”