20 %

मो रा वाळंबे सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच भाग १ (मराठी + इंग्रजी )

मो रा वाळंबे सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच भाग १ (मराठी + इंग्रजी )

१) आयोगांच्या २०१६ ते २०१९ पर्यंतच्या १५०० पेक्षा जास्त प्रश्नांचे घटकवार वर्गीकरण – उत्तरांसह

२) सरावासाठी स्वतंत्र ७०० पेक्षा जास्त प्रश्न उत्तरांसह
३)  मो . रा वाळंबे टेस्ट सीरिजच्या ९ संभाव्य प्रश्नपत्रिका (मराठी + इंग्रजी ) उत्तरांसह समाविष्ट
४)  कठीण प्रश्नांचे सविस्तर मोफत व्हिडीओ स्पष्टीकरण

225.00 180.00

Out of stock

https://www.nitinprakashan.com/wp-content/uploads/2020/01/Saravprashnasanch-Some-pages-1.pdf

मो रा वाळंबे सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच भाग १ (मराठी + इंग्रजी )

१) आयोगांच्या २०१६ ते २०१९ पर्यंतच्या १५०० पेक्षा जास्त प्रश्नांचे घटकवार वर्गीकरण – उत्तरांसह

२) सरावासाठी स्वतंत्र ७०० पेक्षा जास्त प्रश्न उत्तरांसह
३)  मो . रा वाळंबे टेस्ट सीरिजच्या ९ संभाव्य प्रश्नपत्रिका (मराठी + इंग्रजी ) उत्तरांसह समाविष्ट
४)  कठीण प्रश्नांचे सविस्तर मोफत व्हिडीओ स्पष्टीकरण

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मो रा वाळंबे सुगम मराठी व्याकरण व लेखन सराव प्रश्नसंच भाग १ (मराठी + इंग्रजी )”