स्पर्धा परीक्षा गणित

गणितासारखा अवघड विषय जास्त चांगल्याप्रकारे समजावा यासाठी हे पुस्तक दोन भागांमध्ये विभागले आहे. पहिल्या विभागातील प्रत्येक प्रकरणात अभ्यासक्रमातील घटकांची मूलभूत संकल्पना, त्याचे सूत्रे व त्यावरील प्रश्न दिले आहेत.  दुसऱ्या विभागामध्ये झालेल्या सर्व घटकांवर 7 सराव प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत व शेवटी काही गणितविषयक शब्दांची पारिभाषिक शब्द सूची दिली आहे. 

225.00

Out of stock

Book Details

Weight 598 g

About The Author

W. N Dandekar

गणितासारखा अवघड विषय जास्त चांगल्याप्रकारे समजावा यासाठी हे पुस्तक दोन भागांमध्ये विभागले आहे. पहिल्या विभागातील प्रत्येक प्रकरणात अभ्यासक्रमातील घटकांची मूलभूत संकल्पना, त्याचे सूत्रे व त्यावरील प्रश्न दिले आहेत.  दुसऱ्या विभागामध्ये झालेल्या सर्व घटकांवर 7 सराव प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत व शेवटी काही गणितविषयक शब्दांची पारिभाषिक शब्द सूची दिली आहे. 


Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “स्पर्धा परीक्षा गणित”