20 %

Marathi Shuddhalekhan Pradeep ( मराठी शुद्धलेखन प्रदीप )

मराठी लेखनविषयक नियमांचे अध्ययन व अध्यापन, शुद्धलेखनविषयक प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन, शुद्धशब्दविचार, लेखनपद्धतीचा इतिहास व रोजच्या वापरातील शुद्ध शब्दांची सूची, या गोष्टींचा या पुस्ताकामध्ये समावेश केला आहे. मराठी शुद्धलेखनविषयक नियम व त्यांची संपूर्ण चिकित्सा करणारे म्हणून हे पुस्तक मोलाचे आहे.

200.00 160.00

Book Details

Weight 203 g

About The Author

Mo. Ra. Walambe

मराठी लेखनविषयक नियमांचे अध्ययन व अध्यापन, शुद्धलेखनविषयक प्रश्नांचे व शंकांचे निरसन, शुद्धशब्दविचार, लेखनपद्धतीचा इतिहास व रोजच्या वापरातील शुद्ध शब्दांची सूची, या गोष्टींचा या पुस्ताकामध्ये समावेश केला आहे. मराठी शुद्धलेखनविषयक नियम व त्यांची संपूर्ण चिकित्सा करणारे म्हणून हे पुस्तक मोलाचे आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marathi Shuddhalekhan Pradeep ( मराठी शुद्धलेखन प्रदीप )”