Let’s Learn with Fun (Elementary I For 5th Std ,3rd Language English)

हसतखेळत आणि नकळतपणे इंग्रजी व्याकरण पक्के व्हावे व या महत्त्वाच्या विषयाची गोडी लागावी हा या रंजक कृतिपुस्तिकेमागचा मुख्य हेतू आहे.  रंगवणेकापणेचिकटवणेकोडी सोडवणे या आणि यासारख्या विविध कृतींच्या माध्यमातून इंग्रजी व्याकरणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी कृतिपुस्तिका. मराठी माध्यमाच्या पाचवी, सहावी तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी उपयुक्त.

55.00

Out of stock

SKU: 0040 Category:

Book Details

Weight 74 g

About The Author

Shailesh Barge

हसतखेळत आणि नकळतपणे इंग्रजी व्याकरण पक्के व्हावे व या महत्त्वाच्या विषयाची गोडी लागावी हा या रंजक कृतिपुस्तिकेमागचा मुख्य हेतू आहे.  रंगवणेकापणेचिकटवणेकोडी सोडवणे या आणि यासारख्या विविध कृतींच्या माध्यमातून इंग्रजी व्याकरणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशी कृतिपुस्तिका. मराठी माध्यमाच्या पाचवी, सहावी तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी उपयुक्त.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Let’s Learn with Fun (Elementary I For 5th Std ,3rd Language English)”