30 %

Improve Your English Writing

शालेय तसेच स्पर्धापरीक्षांसाठी आवश्यक इंग्रजी विषयाचे लेखनकौशल्य प्राप्त करून देणारे व सहज सोप्या भाषेत इंग्रजी शिकवणारे हे पुस्तक आहे. स्व-अध्ययनासाठी प्रश्नोत्तरे व चेकलिस्ट या नवीन संकल्पनेचाही यामध्ये समावेश केला आहे.  संभाषणकौशल्ये वाढविण्यासाठी करावयाच्या अभ्यासाचाही यामध्ये समावेश केला आहे.

 

100.00 70.00

489 in stock

SKU: 6 Categories: ,

Book Details

Weight 179 g
Dimensions 7 × 9 cm

About The Author

Vishakha Patil

शालेय तसेच स्पर्धापरीक्षांसाठी आवश्यक इंग्रजी विषयाचे लेखनकौशल्य प्राप्त करून देणारे व सहज सोप्या भाषेत इंग्रजी शिकवणारे हे पुस्तक आहे. स्व-अध्ययनासाठी प्रश्नोत्तरे व चेकलिस्ट या नवीन संकल्पनेचाही यामध्ये समावेश केला आहे.  संभाषणकौशल्ये वाढविण्यासाठी करावयाच्या अभ्यासाचाही यामध्ये समावेश केला आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Improve Your English Writing”